onsdag 10 september 2014

Tack för ditt förtroende 2010-14!

Så här dagarna före 14 september 2014 och sista chansen att lämna sin röst för politiken 2015-2018 duggar inläggen på sociala medier och insändarsidor tätt. Och så ska det vara. Jag tar chansen att lyfta upp ett av mina få blogginlägg som barn- och utbildningsnämndens ordförande den gångna mandatperioden från den 8 april i år.

Jag vågar påstå att vår politik och ledarskap har gjort en positiv skillnad. Vi har visat att Vimmerby kommuns elever, medarbetare och chefer kunde bättre än tidigare års prestationer. Vi har visat att utveckling som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet ger resultat. När många i Sverige pratar om sämre resultat i skolan då har våra elever, medarbetare och chefer gått mot strömmen och förbättrat resultaten. Vimmerby Tidning har beskrivit det som att Vimmerby rusar i SKL skolranking och senast kallat det för en raketresa när Lärarförbundets ranking förbättrades i samma storleksordning! Ranking i all ära, men det viktigaste är att de faktiska kunskaperna redovisade som betyg ökar. Och det har de gjort.

Det är alltid svårt att sia om framtiden, men en sak kan du vara säker på - om jag får ditt och partiets förtroende att fortsätta på den inslagna vägen då kommer jag göra allt som står i min makt för att stärka att nämndens beslut vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag kommer bevaka att det systematiska arbetet stärks. Björklund har med viss rätt kallat mig och andra skolpolitiker för amatörer, men det utesluter ju inte att vi tar professionella beslut. Förutsättningarna för att göra en än större insats som ordförande för barn- och utbildningsnämnden ökar då arvodet för uppdraget ökar från 15% till 40% av ett heltids kommunalråd.

Även om mandatperioden inte är slut, och jag ödmjukt hoppas på fortsatt förtroende att utveckla skolan vill jag ändå så här sista dagarna före valet tacka övriga politiker i nämnden, tack Allianskamrater och oppositionspartier, förvaltningschefen med stabsmedarbetare, områdeschefer, rektorer, lärare, och alla medarbetare inom nämndens verksamhetsområde oavsett titel, funktion och position.

Tillsammans når vi toppen!

tisdag 8 april 2014

Fantastiskt bra jobbat elever och medarbetare!

Idag kom rapporten Öppna jämförelser 2014. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som för åttonde året i rad sammanställer rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. I rapporten redovisas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för årskurs 9 läsåret 2012/13 samt resultaten av en elevenkät som årligen riktas till elever i årskurs 5 och årskurs 8. SKL tar fram ett sammanvägt resultat utifrån ett urval av indikatorerna. Nytt för i år är att indikatorerna för SALSA inte kommer att presenteras då Skolverket har valt att inte räkna fram resultatet på kommunnivå. Det sammanvägda resultatet räknas därför fram exklusive SALSA i årets rapport. Jämförelsen med tidigare års sammanvägda resultat bör därför göras med viss försiktighet.

Icke desto mindre är resultaten för Vimmerby kommun vid en första genomläsning oerhört positiva i nästan alla aspekter. Vi placerar oss på 66 plats i Sverige avseende andel elever som nått målen i alla ämnen i åk 9. Förra årets placering var 254. Då tillhörde vi de 25% lägst placerade kommunerna. Nu tillhör vi de 25% högst kommunerna! Det genomsnittliga meritvärdet av betygen av lyft oss från plats 230 till 139! Tack vare att stor andel nått godkänt så är det många som är behöriga till fortsatt utbildning på gymnasium. Förra årets platssiffror var 234 (NV, Tk), 226 (Ek, Hum, SH), 231 (Estetiskt program), 220 (Yrkesprogram) - och i år i samma ordning platssiffrorna 42 - 38 - 44 - 57!

Framgångarna återspeglas också i resultaten på nationella prov. I tur och ordning redovisas platssiffrorna för Svenska, Matematik och Engelska, först förra året: 182 - 267 - 204 och i år 119 - 116 och 1! Alltså en första plats som vi delar med tretton andra kommuner.

Ovanstående 11 indikatorer kokas ihop till ett sammanvägt resultat som lyfter oss från plats 247 till nr 74! Rapporten bekräftar också att vi har låga kostnader som tillsammans med goda resultat gör oss till den 35 mest effektiva kommunen. Det är naturligtvis glädjande att få en bra placering avseende effektivitet, men med tanke på hur olika alla kommuner är oerhört vanskligt att jämföra sig med andra. Men det är givetvis en styrka att veta att vi bedöms som effektiva enligt nationella nyckeltal.

Jag vill framföra mitt och nämndens stora tack och grattis till alla framgångar. Jag är säker på att vårt skolutvecklingsdokument från 2012 och vår vision där "Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! Tillsammans når vi toppen!" spelar roll för årets resultat och för kommande år. Vi har tagit avgörande steg för att utveckla skolan på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi fortsätter den vägen bland annat genom metodiskt utvecklingsarbete där Vimarskolan var först ut, och nu följs av Astrid Lindgrenskolan för att under hösten fortsätta i Frödinge, Tuna, Rumskulla, Storebro, Gullringen, Södra Vi och Djursdala, vilka tillsammans utgör cirka en tredjedel av elevunderlaget i åk 1-6.

Rapporten kom alltså idag. På torsdag får jag ett kort uppehåll och det vankas några dagars ledighet. Sedan blir det djupdykning i siffrorna, analys, syntes och så småningom en dialog om hur vi fortsätter vägen mot toppen!

Tack och grattis alla elever och medarbetare!


måndag 13 maj 2013

Nya möjligheter för våra främsta pedagoger

Äntligen öppnas dörrar och skapas nya möjligheter för att behålla och ta tillvara på framgångsrika lärare i undervisning, samt stimulera till kompetensutveckling utöver vad som fordras för den egna arbetsuppgiften.

Regeringen har beslutat om en reform för karriärvägar inom skolan som innebär att kommuner kan inrätta två nya typer av tjänster. En för lärare som visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och med starkt intresse att utveckla undervisningen, och en annan för särskilt framgångsrika lärare med forskarutbildning.

För Vimmerbys del så erbjuds statsbidrag till löneförstärkning med 5 000 respektive 10 000 kr/mån till högst sju stycken tjänster från 1 juli 2013, och en stegvis ökning till cirka 15 tjänster 2016. Det motsvarar var tionde tjänst för våra 150 lärare med pedagogisk högskoleexamen räknat på grundskolan och gymnasiet. Reformen gäller alla skolformer utom förskolan.

Min förhoppning är att vi ska kunna gå fram i en sådan fart att detta blir verklighet i Vimmerby tidigt 2014. Förvaltningen kommer givetvis få ett formellt uppdrag. Det var mycket kort tid mellan de officiella villkoren och ansökningstiden för att hinna med till den 1 juli 2013, men nu kan vi förhoppningsvis dra nytta av andra kommuner som är före oss i spåret.